גלים أمواج חדשות כיף מורים
קטלוג פעילויות
The ABC train
משך: 30 דקות סוג: למידה
מספר הדפים: 4 טקסט מנוקד: לא
מדיה:
ABC Train

ABC Train

قطار الحروف

الجمهور:
الأولالثانيالثالث

Letter A

Letter A

إلعبوا وتعلموا مع الحرف A.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Bb

Letter Bb

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف B.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Cc

Letter Cc

إلعبوا وتعلموا مع الحرف C.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Dd

Letter Dd

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف D.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Ee

Letter Ee

إلعبوا وتعلموا مع الحرف E.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

 Letter Ff

Letter Ff

إلعبوا وتعلموا مع الحرف F.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Gg

Letter Gg

إلعبوا وتعلموا مع الحرف G.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Hh

Letter Hh

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف H.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Ii

Letter Ii

إلعبوا وتعلموا مع الحرف I.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Jj

Letter Jj

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف J.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Kk

Letter Kk

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف K.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Ll

Letter Ll

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف L.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Mm

Letter Mm

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف M.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Nn

Letter Nn

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف N.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Oo

Letter Oo

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف O.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Pp

Letter Pp

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف P.

الجمهور:
גןالثانيالثالثالرابع

Letter Qq

Letter Qq

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف Q.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Rr

Letter Rr

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف R.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Ss

Letter Ss

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف S.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Tt

Letter Tt

إلعبوا وتعلموا مع الحرف T.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Uu

Letter Uu

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف U.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Vv

Letter Vv

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف V.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Ww

Letter Ww

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف W.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Xx

Letter Xx

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف X.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Yy

Letter Yy

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف Y.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Zz

Letter Zz

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف Z.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع