גלים أمواج חדשות כיף מורים
קטלוג פעילויות
באנר בעלי חיים
משך: 30 דקות סוג: למידה
מספר הדפים: 4 טקסט מנוקד: לא
מדיה:
الضّفدعُ

الضّفدعُ

الضّفدعُ

الجمهور:
الثالثالرابع

عَنْ ذكورِ وإناثِ البعوضِ

عَنْ ذكورِ وإناثِ البعوضِ

ززززززز...............

الجمهور:
الرابعالخامسالسادس

فئةُ الحشراتِ

فئةُ الحشراتِ

يا إلهي، هُناك صَرصارٌ

الجمهور:
الرابعالخامسالسادس