גלים أمواج חדשות כיף מורים
קטלוג פעילויות
العبرية كلغة ثانية
משך: 30 דקות סוג: למידה
מספר הדפים: 4 טקסט מנוקד: לא
מדיה:
ألعاب تربوية

ألعاب تربوية

إلعب وتعلم

الجمهور:
السادسالسابعالثامن

كتب للقراءة

كتب للقراءة

إقرأ باللغة العبرية

الجمهور:
السابعالثامن

قصص

قصص

قصص تعليمية

الجمهور:
السادسالسابعالثامن

ألعاب

ألعاب

مجموعة من الألعاب المتنوعة

الجمهور:
السادسالسابعالثامن

أخبار

أخبار

تابع كل ما هو جديد

الجمهور:
السادسالسابعالثامن

رسم

رسم

ارسم ولون

الجمهور:
الأولالثانيالثالثالرابعالخامسالسادسالسابع