back to Galim

ריינ םישוע ךיא    םיעבצ תנכהל םינוכתמ    םימ לע רייצל    ריינב לספל
תוצלוח לע הספדה    קמוע תנומת    הרוקסבוא הרמאק    ימצע ןקויד
םינופיפע ףיעהל    תובוב ןורטאת
.בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2001 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infogalim@www.galim.org.il :תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ