על קצה הלשון ד' - ו'

מהו פועל?

לפניכם כותרות מכתבות. הכתבות עוסקות בזכויות הילדים.

השלימו את המילה החסרה בכל אחת מן הכותרות:

Flash Cloze object

מה משותף לכל המילים החסרות?