גלים أمواج חדשות כיף מורים
קטלוג פעילויות
كل الصفوف
الأول - الثاني
الثالث - الرابع
משך: 30 דקות סוג: למידה
מספר הדפים: 4 טקסט מנוקד: לא
מדיה:
ABC Train

ABC Train

قطار الحروف

الجمهور:
الأولالثانيالثالث

Letter Aa

Letter Aa

إلعبوا وتعلموا مع الحرف A.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Bb

Letter Bb

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف B.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Cc

Letter Cc

إلعبوا وتعلموا مع الحرف C.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Dd

Letter Dd

إلعبوا ألعاب وتعلموا الحرف D.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Ee

Letter Ee

إلعبوا وتعلموا مع الحرف E.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Ff

Letter Ff

إلعبوا وتعلموا مع الحرف F.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع

Letter Gg

Letter Gg

إلعبوا وتعلموا مع الحرف G.

الجمهور:
الثانيالثالثالرابع