גלים أمواج חדשות כיף מורים
קטלוג פעילויות
كل الصفوف
الأول - الثاني
الثالث - الرابع
الخامس - السادس
משך: 30 דקות סוג: למידה
מספר הדפים: 4 טקסט מנוקד: לא
מדיה:
العد الشفهي والاحصاء

العد الشفهي والاحصاء

نلعب ونتعلم عن المال والأعمال

الجمهور:
الثالثالرابعالخامسالسادس

التعرّف على الأعداد

التعرّف على الأعداد

تعلم كيف تدير مشروعاً

الجمهور:
الأولالثانيالثالثالرابعالخامسالسادس