גלים أمواج חדשות כיף מורים
קטלוג פעילויות
كل الصفوف
الثالث - الرابع
الخامس - السادس
משך: 30 דקות סוג: למידה
מספר הדפים: 4 טקסט מנוקד: לא
מדיה:
تصميم هرم

تصميم هرم

تطبيق

الجمهور:
السادس

تصميم مكعب

تصميم مكعب

تطبيق

الجمهور:
الرابعالسادس

تصميم اسطوانة

تصميم اسطوانة

الجمهور:
السادس