גלים أمواج חדשות כיף מורים
קטלוג פעילויות
كل الصفوف
الثالث - الرابع
الخامس - السادس
السابع - الثامن
משך: 30 דקות סוג: למידה
מספר הדפים: 4 טקסט מנוקד: לא
מדיה:
Countries around the World

Countries around the World

Learn about countries around the world.

الجمهور:
الرابعالخامسالسادسالسابعالثامن