שופר מעגלים
אודות האתר
על אודות האתר
מעגלים - מגלים יחד ערכים בתרבות ישראל

מהי תוכנית מעגלים?
בתוכנית מעגלים אנחנו יוצאים במסע גילוי וחקר ערכים ומושגים בתרבות ישראל, באמצעות מודל למידה חדשני המשלב סרטוני אנימציה, אתרים ופעילויות. השימוש במדיות השונות מאפשר להעביר בזמן קצר, מסר משמעותי ועם זאת פלורליסטי ומסקרן , היוצר טריגר לתלמידים והמורים להמשיך בתהליכי למידה וחקר עמוקים יותר.
"למרבית אזרחי מדינת ישראל היהודים ישנה זיקה כזו או אחרת למסורת יהודית, על אף הפערים, הם מקיימים חלק מן המנהגים וחוגגים את מרבית החגים היהודיים, מתוך גישה המשלבת בין רצון לשמור על המסורת מחד ועל חופש הבחירה האישי מאידך". בסקר שנערך על ידי מרכז גוטמן בשנת 2000 בנושא "אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים, ישראל 2000" ניכר .
"כי ישנו קונצנזוס יהודי ישראלי נרחב למדיי, המבטא מחויבות לזהות יהודית, לתרבות יהודית ולהמשך החיים היהודיים. וכן, ישנה חתירה לגיבושה של זהות יהודית ציבורית אשר תאפיין את הרוב הגדול במדינת ישראל" (מתוך: יהודים ישראלים: דיוקן, אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים 2002, מרכז גוטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה).
מעגלים הינה תוכנית לימודים מודולרית העושה שימוש ייחודי במוטיבאציה ובביקוש ההולך וגדל ללמידה באינטרנט, בצד הצורך לתוכניות מובנות ונגישות להוראה וללמידה של ערכים ומושגים בתרבות ישראל, כל זאת במגוון דרכים יצירתיות ומעוררות עניין, סקרנות וחקר.
לראש העמוד

מהם מרכיבי האתר?
 • מאגר סרטי אנימציה - ליבה של תוכנית מעגלים, הינם סרטונים על מושגים יהודיים וערכים בתרבות ישראל המעבירים מידע ומנתבים את הסקרנות לעיון ודיון נוסף. התכנים שבסרטונים נותנים מקום לדיאלוג בין נקודות מבט שונות בחברה הישראלית ובוחנים תפיסות שונות של מושגים משותפים. הסרטונים נבנו כך שהם בבחינת "stand alone" ז"א קיים ערך ייחודי לצפייה בלעדית בסרטון בהנחת תשתית בסיסית של ידע ושפה מושגית משותפת גם ללא עבודה בפעילויות ובאתר.
 • פעילויות העשרה מלוות - ביסוס והעשרת התכנים המובאים בסרטונים נעשה בשלושה ערוצי למידה חדשניים ובמגוון דרכי חקר וגילוי יצירתיים :
  • אתרים מלווים - כגון מזוזה ודגל. אלה אתרים הכוללים מידע רב ופעילויות להרחבת הידע, ליישומו ולהפנמתו. אתרים מסוג זה מהווים יחידת למידה עצמאית וכוללת.
  • דפי צפייה - כגון ראש חודש, שופר וצום.
   אלה דפים ובהם שאלות פתוחות, שאלות רב-ברירה וקישורים לדפי אינטרנט אחרים. עם סיום מילוי דפי הצפייה אפשר להדפיסם ולקבל עליהם משוב.
  • פעילויות באתרי גלים - חלק מהסרטונים עוסקים בנושאים שבהם עסקנו באתרים ברחבי אתרי גלים, אתרי החגים ולדוגמא אתר קרניים התומך ומלווה את הסרטון על השופר.
לראש העמוד

באילו תחומי ידע עוסקים התכנים שב"מעגלים"?
"מעגלים" מהווה ציר מרכזי היכול להיות תשתית למפגש משמעותי של לומדים צעירים, הוריהם ומוריהם עם ארבע מעגלים מרכזיים של לימודי מורשת ישראל:
 • מעגל השנה
 • מעגל הסמלים והטקסים
 • מעגל החיים
 • מעגל היסטורי לאומי
מובן שחלק מהמושגים/ערכים משתייכים ליותר ממעגל אחד. באמצעות הפעילויות במעגלים השונים נוכל להפגיש את הגולשים הצעירים, הוריהם ומוריהם עם מושגים, ערכים ודמויות מרכזיות במטרה להפוך את התרבות ואת המסורת היהודית ל"חיה" ורלבנטית. ברצוננו לאפשר לתלמידים לקשור בין זהותם הישראלית לזהותם היהודית. באמצעות תכני האתר יכירו הגולשים את האתגרים הגדולים שעמדו בפני הציונים הראשונים ואת הרלבנטיות של ערכי הציונות אף בימינו. בנוסף אנחנו שואפים שהמפגש עם הערכים, המושגים והדמויות ישפיעו על גיבוש התפיסה החברתית-ערכית של תרבות ישראל. אלה, ישמשו מורי דרך ביחס לסוגיות חברתיות חשובות עמם אנו מתמודדים בימינו כגון חירות, שוויון, קבלת השונה, קבלת סמכות, חשיבות הציבור ועוד.
לראש העמוד

למי מיועד האתר?
האתר מיועד ללומדים בכיתות ג'-ז' למוריהם והוריהם וכמובן לכל מי שמתעניין בתחומים המגוונים של מורשת ישראל.
לראש העמוד

מי עומד מאחורי האתר?
פיתוח תוכנית "מעגלים" נעשה על ידי עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב. על הפקת הסרטונים מופקדת חברת שוקטקאט המתמחה בהפקת סרטוני אנימציה.
עמותת סנונית, באמצעות תכנית גלים לבתי הספר היסודיים, מבקשת לתמוך בלומדים הצעירים בדרכם לגלות ולחלוק ערכים יהודיים. חזון זה מתבצע באמצעות גישת החקר והפצה רב ערוצית, באמצעות יצירת סביבת למידה מתוקשבת. סביבה לימודית זו מקנה לתלמידים מיומנויות למידת חקר בסביבה מתוקשבת תוך העמקת ההכרות עם ערכים במורשת ישראל.
לראש העמוד

מי בצוות האתר?
מנהלת התוכנית - יונית סדן
מנהלת התכנים - קרן אטינגר
יועצת קונספט ומדיה - אתי גופר
יועצים מדעיים - ד"ר פנינה גלפז-פלר, יצחק רבי
הפקת הסרטונים - חברת שורט קאט

גרפיקה - דורית ניר
תכנות - תומר כהן
הפקה - חן פרנקל

ועדת היגווי מלווה באופן שוטף את הפיתוח. בועדה חברים מלבד צוות האתר:
דני דניאלי, יהודית זמיר, שרה שי, הדר סופר, תרצה רוטקוביץ, חגית הכהן-וולף, דרור אוברמן

מי סייע בהפקת התכנית?
היוזמה לפיתוח התוכנית היתה של מנכ"ל העמותה דרור אוברמן והפדרציה של ניו יורק אפשרה להתחיל במימוש היוזמה.
גופים רבים עוזרים במתן זכויות שימוש בחומרים ובשימוש בחומרים שנכתבו על ידים כחומרים תשתית. בין הגופים: רשת תל"י, חל"ד, מכון המקדש.
לראש העמוד

מידע נוסף להורים ולמורים
החומרים העשירים של מעגלים נועדו למשוך את הגולשים הצעירים לעסוק בתחומי מורשת ותרבות ישראל, בהקשר הרחב. הגולשים הצעירים יכולים לצפות בסרטונים, עצמאית ולהשתתף בפעילויות הרבות שבאתר. אין ספק, עם זאת, שתיווך של ההורים והמורים תוכל להעצים את חוויית הלמידה.
 • הזדמנות לשעות בילוי "איכותיות" - צפייה משותפת של הורים וילדיהם בסרטונים וביצוע משותף של המטלות באתרים ובדפי הצפייה, לא רק שמעמיק את הידע של הילד אלא מסייע בבניית קשר איכותי בין הילדים לבין הוריהם בנושאים על בסיס ערכי.
 • התאמת התכנים לאווירת הבית - ישיבה משותפת של ההורים הילדים יכולה לסייע בהכנסת המסרים שבאתר ל"מסגרת ולאווירת הבית". ההורים יכולים להראות לילד את הדגשים המשפחתיים והאישיים שבנושא הסרטון. למשל: הסרטון "טעמי השבת" - יכול לשמש נקודת מוצא מעניינת לדון במנהגי השבת של המשפחה שלכם. הסרטון "צדקה" יכול להביא לדיון על מעשי חסד שנעשים אצלכם בבית. דיון בעקבות צפייה בסרטון התפילה יהיה שונה בבית דתי, חילוני, קונסרבטיבי ורפורמי.
 • מתן חומר העשרה לנושאים נלמדים - המורים יכולים להפיק תועלת רבה מהסרטונים כאמצעי המחשה וגיוון בעשייתם החינוכית. נושאי מורשת ותרבות ישראל אינם נלמדים בדרך כלל כמקצוע נפרד. באמצעות התכנים הרבים שסרטוני ואתרי מעגלים אפשר להציג את הפן היהודי שבתחומי הידע השונים. למשל:
  • בסרטון "והדרת פני זקן" אפשר לעסוק במקצוע הגיאוגרפיה כאשר דנים בחברות מסורתיות וחברות מודרניות ותופעת הזדקנות האוכלוסייה במדינות המערב.
  • בסרטון "איכות הסביבה" במסגרת לימודי המדעים וכך לתת את ההקשר היהודי לנושא.
  • בסרטונים על "תור הזהב בספרד", "חסידים מתנגדים", "מחתרות" ואחרים - ניתן להשתמש כהקדמה או כסיכום לימוד בנושא ההיסטוריה. בזמן הקרוב נעלה לרשת הצעות לשימוש בתכני "מעגלים" בתחומי הדעת השונים בבית הספר.
לראש העמוד
גלים סנונית