גלים חדשות כיף מורים
כניסה
איכות הסביבה מעגלים
איכות הסביבה

רזי ושולי אמנם צעירים – אבל בעזרתו של דריווש גם הם יכולים לשנות את המצב!

רוצים לדעת איך?


צפו בסרטון!
לסרטון


1. צפו בסרטון וכתבו כותרת מתאימה.    
 
2.

שולי משחק בכדורסל ולפתע מגיעה רזי עם חדשות מסעירות. מהן החדשות

   
 
3.

רזי שואלת את שולי אם יש חוקים ביהדות נגד כריתת עצים.
הוא משיב: "אני מניח שיש!".

עיינו בספר דברים פרק כ, י"ט-כ', בו כתוב על איסור כריתת עצים. מה המקור לאיסור?

   
 
4.

בפסוקים מסופר על מצב של מלחמה ובמהלכה יש מצור על עיר. במקרה כזה אלו

עצים אסור לכרות על פי הפסוקים?

   
 
5.

חשבו – מדוע לדעתכם אוסרת התורה לכרות דווקא עצים אלו?

   
 
6.

דריווש נותן דוגמאות נוספות למצוות שמדריכות אותנו כיצד לשמור על הסביבה.

הדוגמא הראשונה שהוא נותן היא מצוות "שילוח הקן". מהי המצווה הזאת?

רמז - צפו בסרטון על "צער בעלי חיים"

   
 
7.

דריווש ממשיך ומזכיר את איסור "בל תשחית".

במקור היה אסור להשחית עצי פרי. חכמינו הרחיבו את האיסור ואסרו דברים נוספים במסגרת "איסור בל תשחית". מהם?

   
 
8.

דריווש מספר לילדים על גישת היהדות לשימוש שבני האדם משתמשים בטבע.

איזה מן המשפטים מתאים למה שהוא אומר:

   
 
9.

בבראשית פרק ב' פסוק ט"ו כתוב שהאל שם את האדם בגן עדן. העתיקו את המילים האומרות שה' נתן לאדם אחריות לעבוד את הגן ולשמור עליו.

   
 
10.

שולי מציע שתי הצעות שבעזרתן הוא ינסה לשכנע את העירייה לשנות את תוכניתה:
1. להבעיר צמיגים כאות הפגנה;
2. להדפיס מודעות מחאה ולתלות אותן בעיר.
רזי חושבת שאלה רעיונות לא מוצלחים. מדוע?

   
 
11.

כדי להציל את הסביבה החליטו דריווש, שולי ורזי להקליט סרטון שיסביר את חשיבות השמירה על עצי הזית. כתבו סיסמה שתופיע בתחילת הסרטון (זכרו – הסיסמה צריכה לבטא את הרעיון המרכזי של המחאה!)

   
 
12.

בסוף הסרטון אומרת השלישייה: "כל המציל עץ אחד כאילו הציל יער שלם". המשפט הזה הוא גיוון של רעיון של חכמינו זכרונם לברכה, המובא בתלמוד הבבלי: כל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא (מסכת סנהדרין פרק ד') – איך מתבטא הדמיון בין האמירות?

   
 
13.

ראש העיר מספר לרזי על שיר מסוים הקשור לענייננו.

סמנו את המשפט שאינו נכון.

   
 
14.

בסוף הסרטון מדברים רזי ודריווש על מנוחה. דריווש מזכיר מצווה שלפיה מעניקים

"מנוחה" לאדמה. מהי?

   
 
15.

מהי שנת שמיטה? 

כל כמה שנים היא חלה?

מה עושים החקלאים בשנה הזאת?

   
 

ועכשיו כשסיימתם ואתם מבינים קצת יותר למה אנחנו מחוייבים בשמירה על הסביבה שלנו, תוכלו לקרוא מה אביב עושה לשמירה על איכות הסביבה ולחשוב על רעיונות משלכם.

שם:
כיתה:
בי"ס:

בדיקה

 


כל הזכויות שמורות © עמותת סנונית (ראו תנאי שימוש)
גלים סנונית