גלים أمواج חדשות

שטחים והיקפים של צורות

שטחים והיקפים של צורות חזרה
שטחים והיקפים של צורות 1 מבוא ליחידה שטחים והיקפים 2 חוקרים היקפים משתנים ושטחים משתנים 3 היקפים משתנים ושטחים שווים וההיפך 4 צורות חופפות 5 נסכם שטחים והיקפים

מבוא ליחידה שטחים והיקפים

הפעילות שלפניכם עוסקת בקשר שבין היקפו של מצולע לשטחו.

יש לצרף דף משבצות לפעילות!

  לדוגמא:

שטחה של הצורה הכחולה הוא: 8 יחידות שטח.

שטחה של הצורה הירוקה הוא: 6 יחידות שטח.

אם אורך כל צלע של משבצת הוא 1 יחידת אורך, אזי,

נחשב את היקפו על ידי ספירת מספר יחידות האורך של כל צלעותיו.

 לדוגמא:

היקפה של הצורה הכחולה הוא 14 יחידות אורך.

היקפה של הצורה הירוקה הוא 12 יחידות אורך.

בפעילות האחרונה תשאלו על צורות חופפות.

תזכורת, שתי צורות הן חופפות אם ניתן להניח צורה על צורה כך שהן תכסנה אחת את השנייה בדיוק.

לדוגמא:

שתי הצורות הבאות חופפות.