גלים أمواج חדשות כיף

שטח עיגול

שטח עיגול חזרה
שטח עיגול 1 שטח עיגול

שטח עיגול

שטח עיגול - גאוגברה גיליון דינמי

שטח עיגול

Daniel Mentrard, 2013 ‎יוני‎ 10, נוצר באמצעות GeoGebra‏