גלים أمواج חדשות

כפל שברים פשוטים

כפל שברים פשוטים חזרה
כפל שברים פשוטים 1 מודל השטח 2 הקשר בין המודל לתרגיל

מודל השטח

לפניכם מלבן צבוע בכחול. שטח המלבן מייצג את המכפלה של 8 ו- 9 , שהם מספרים שלמים.

אפשר להשתמש במודל זה גם כדי לחשב מכפלה של שני מספרים שאינם מספרים שלמים.

נדגים זאת בעזרת היישומון הבא.

הוראות הפעלה:

בחרו שני שברים שאתם רוצים לכפול. תוכלו לשנות את המונה והמכנה באמצעות החיצים. בשלב זה כל אחד מהשברים לא יהיה גדול משלם אחד.   

כעת הזיזו את המלבנים כך שהם יכסו האחד את השני. האיזור החופף הוא המכפלה.

1.

בכדי לחשב כמה הם שליש של  שלוש חמישיות  יש להציג תחילה את השבר שלוש חמישיות בריבוע אחד ואת השבר  שליש בריבוע השני. כעת הזיזו את אחד הריבועים כך שהם יונחו האחד על השני. 

כמה חלקים יש כעת בריבוע החדש?


2.

כמה חלקים משותפים לשני השברים (נצבעו בצבע סגול)?


3.

כיצד נבטא את החלק המשותף (המלבן הסגול) מתוך השלם כולו, במשבצות?


4.

כמה הם  של  של
כדי לפתור פעלו באותה הדרך.

 

מה מספר החלקים בשלם כולו?


5.

מה מספר החלקים המשותפים? 


6.

כיצד נבטא את החלק המשותף לשני השברים מתוך סך כל החלקים בריבוע השלם?