גלים أمواج חדשות כיף

השבר כחלק משלם א'

השבר כחלק משלם א' חזרה
השבר כחלק משלם א' 1 מי אני? 2 איך אני נראה? 3 משחק זיכרון

מי אני?

לפניכם יוצגו עיגולים המחולקים לחלקים שונים. 
עליכם לכתוב בכתיב מתמטי את החלק הצבוע מתוך העיגול השלם. 
הכתיבה תעשה על ידי החלפה של הספרה 0 במונה ובמכנה בעזרת העכבר.