לחקורלגלותלדעת

אני מורהאני תלמיד/ה

אתרים ומשחקים מובילים

מרחבים

יוצרים מרחב פיזיטלי

ספר האגדה לילדים

פוגשים את נח, את חוני המעגל ועוד גיבורים מסיפורי האגדה

תרבות יהודית ישראלית

גלגלון

משחקים לימודיים וחינוכיים לילדים

הלו"ז העברי

קובעים מועדים לדורות

אנרגיה בראש אחר

אתר משרד האנרגיה לילדים

בוחרים מרחב מוגן

הצטרפו לדפי ועומריקי במשימה מיוחדת של פיקוד העורף.

משחק ח"כ

זו ההזדמנות שלכם להיות חברי כנסת
units

0

פעילויות

users

0

משתמשים במערכת

schools

0

בתי ספר