אנגלית

The Hanukkah Story

Why celebrate Hanukkah?

Hanukkah: Long i Sound

How do you spell the long i sound?

Hanukkah: Latkes

How do you make latkes?

Hanukkah

See Hanukkah in a new light with these activities, games, and songs.

אנגלית בכיתה

אבגדהוזחט

אתרים ומשחקים

Diagnostic Tests

Diagnostic tests for elementary school

על הגובה

אתרי הילדים של משרדי הממשלה

מסביב לירושלים באופנים

משחק ח"כ

זו ההזדמנות שלכם להיות חברי כנסת