אנגלית

Too Much Paper

Read a story about saving trees.

Tu BiShvat: A Tree House

Read a poem about a tree house and then write your own!

Tu BiShvat: Parts of a Tree, Level 3

What are even more parts of a tree?

Tu BiShvat: Trees

Learn a famous poem about trees and about personification.

אנגלית בכיתה

אבגדהוזחט

אתרים ומשחקים

Diagnostic Tests

Diagnostic tests for elementary school

על הגובה

אתרי הילדים של משרדי הממשלה

מסביב לירושלים באופנים

משחק ח"כ

זו ההזדמנות שלכם להיות חברי כנסת