אנגלית

Which Vowel?

Stories and games to practice beginning vocabulary and short vowel sounds

Clothes and Weather

What do we wear when?

Seasons

Can you tell about all four seasons of the year?

Unusual Homes: Using Connecting Words to Compare

Compare and contrast unusual homes.

אנגלית בכיתה

אבגדהוזחט

אתרים ומשחקים

Diagnostic Tests

Diagnostic tests for elementary school

על הגובה

אתרי הילדים של משרדי הממשלה

מסביב לירושלים באופנים

משחק ח"כ

זו ההזדמנות שלכם להיות חברי כנסת