אנגלית

Bonfire Night

Learn about the British holiday of Bonfire night!

Shavuot

Read two fables and learn how to make butter.

How to Write a Diary

Learn how to write a diary

Jerusalem, the Capital of Israel

What is a capital city? Learn about Jerusalem and other capital cities.

אנגלית בכיתה

אבגדהוזחט

אתרים ומשחקים

Diagnostic Tests

Diagnostic tests for elementary school

על הגובה

אתרי הילדים של משרדי הממשלה

מסביב לירושלים באופנים

משחק ח"כ

זו ההזדמנות שלכם להיות חברי כנסת