אנגלית

The ABCs

Learn the letters of the English alphabet.

Rosh Hashanah: Review of Vowel Sounds

Review short and long vowel sounds for the new year.

Yom Kippur: Letter Writing

Read a digital book and learn to write an apology letter.

Sukkot Numbers

Help get ready for guests in a succah while learning the numbers 1-7 in English.

אנגלית בכיתה

אבגדהוזחט

אתרים ומשחקים

Diagnostic Tests

Diagnostic tests for elementary school

על הגובה

אתרי הילדים של משרדי הממשלה

מסביב לירושלים באופנים

משחק ח"כ

זו ההזדמנות שלכם להיות חברי כנסת