אנגלית

Aliya and Olim

What does it mean to make aliya? Read the stories of olim from different countries.

Vocabulary: Home and School

What words do we use at home and school?

The ABCs

Learn the letters of the English alphabet.

Diagnostic Tests

Diagnostic tests for elementary school

אנגלית בכיתה

אבגדהוזחט

אתרים ומשחקים

Diagnostic Tests

Diagnostic tests for elementary school

על הגובה

אתרי הילדים של משרדי הממשלה

מסביב לירושלים באופנים

משחק ח"כ

זו ההזדמנות שלכם להיות חברי כנסת