גאוגרפיה אדם וסביבה

לומדים את המפה - מהי מפה

ביחידה זו נלמד איך מכינים מפות, איך משתמשים בהן ואיזה מידע אפשר למצוא בהן.

תשרי או ינואר? לוח השנה העברי

ביחידה זו נכיר את הסוגים השונים של לוחות השנה ונהרהר בשאלת השימוש בלוח השנה העברי בימינו.

שְׁנֵים עָשָׂר יְרָחִים

קראו ולמדו על השיר שחיברה נעמי שמר על חודשי השנה העברית.

הברון וחודשי השנה

מדוע החזיר הברון רוטשילד את המזוזות לסופר הסת"ם?

גאוגרפיה אדם וסביבה בכיתה

אבגדהוזחט

אתרים ומשחקים

מסביב לירושלים באופנים

לך תדע

משחקים בציוני הדרך של המדינה

סיפורו של מקום

רצועת העמקים - פעילות בנושא הארץ לאזוריה

אנרגיה בראש אחר

אתר משרד האנרגיה לילדים