גאוגרפיה אדם וסביבה

לומדים את המפה - תמונת עולם

ביחידה זו תוכלו לבחון את התמצאותכם במפת העולם.

מערכת הכבישים בישראל - מחלפים

מהם מחלפים? מכירים מחלפים על כבישי ישראל

לומדים את המפה - מהי מפה

ביחידה זו נלמד איך מכינים מפות, איך משתמשים בהן ואיזה מידע אפשר למצוא בהן.

המרחב העולמי - הגדרות

ביחידה זו נגדיר מהו המרחב העולמי ומהי גְּלוֹבָּלִיזַצְיָה ונכיר כמה דוגמאות לארועים גלובליים המתרחשים בעולם.

גאוגרפיה אדם וסביבה בכיתה

אבגדהוזחט

אתרים ומשחקים

מסביב לירושלים באופנים

לך תדע

משחקים בציוני הדרך של המדינה

סיפורו של מקום

רצועת העמקים - פעילות בנושא הארץ לאזוריה

אנרגיה בראש אחר

אתר משרד האנרגיה לילדים