היסטוריה

הצהרת בלפור

על מה הצהירו בהצהרת בלפור? וכיצד היא השפיעה על היישוב היהודי בארץ ישראל?

כ"ט בנובמבר 1947 - ההצבעה באו"ם על תכנית החלוקה

קראו על ההצבעה באו"ם על תכנית החלוקה

האלים האולימפיים

ענו על חידון האלים האוליפיים וגלו מי האל שהכי מתאים לכם

הלניזם

הכירו את מאפייני התרבות ההלניסטית

היסטוריה בכיתה

וזחט

אתרים ומשחקים

חדשות הילדים

חדשות בגובה העיניים לילדים

על הגובה

אתרי הילדים של משרדי הממשלה

לך תדע

משחקים בציוני הדרך של המדינה