היסטוריה

הצהרת בלפור

על מה הצהירו בהצהרת בלפור? וכיצד היא השפיעה על היישוב היהודי בארץ ישראל?

כ"ט בנובמבר 1947 - ההצבעה באו"ם על תכנית החלוקה

קראו על ההצבעה באו"ם על תכנית החלוקה

הגורמים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה

מכירים גורמים שונים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

אנטישמיות באלג'יריה

הכרות עם התפיסה האנטישמית שהתפתחה באלג'יר תחת השלטון הצרפתי.

היסטוריה בכיתה

וזחט

אתרים ומשחקים

חדשות הילדים

חדשות בגובה העיניים לילדים

על הגובה

אתרי הילדים של משרדי הממשלה

לך תדע

משחקים בציוני הדרך של המדינה