ספרות בחמ"ד

משאלות

קוראים את שירה של המשוררת אסתר ראבּ ומביעים משאלות

צבעים

קוראים את שירה של רחל ומגלים את הקשר בין תמונות לבין רגשות

ואולי לא היו הדברים מעולם - לחמ"ד

קוראים את שירה של רחל המשוררת ומגלים דרכים להבעת געגועים

כותבים בדימויים - לחמ"ד

סדנת כתיבה יוצרת המתמקדת בדימויים

ספרות בחמ"ד בכיתה

זחט

אתרים ומשחקים