ספרות בחמ"ד

היום תאמצנו - פיוט לימים נוראים- חמ"ד

היום תאמצנו - פיוט לראש השנה ויום הכיפורים

משאלות

קוראים את שירה של המשוררת אסתר ראבּ ומביעים משאלות

צבעים

קוראים את שירה של רחל ומגלים את הקשר בין תמונות לבין רגשות

ספרות בחמ"ד בכיתה

זחט

אתרים ומשחקים