תנ"ך

שמואל ב' א' - קינת דוד

הרקע לקינת דוד על שאול ויהונתן, חלקיה ומשמעותה.

שמות ב' - משה לוחם הצדק

קוראים את חלקו השני של פרק ב' המתאר סיפורים שונים מחייו של משה.

שמות א' - שעבוד מצרים

מה הפך את בני ישראל לעם? ומדוע פרעה מפחד מהם?

העשרה: מי בנה את הפירמידות?

מגלים מי בנה את הפירמידות ומה הן ערי המסכנות

תנ"ך בכיתה

בגדהוזחט

אתרים ומשחקים

פרשת השבוע

מגלים ביחד את פרשת השבוע!

ספר האגדה לילדים

פוגשים את נח, את חוני המעגל ועוד גיבורים מסיפורי האגדה

חדשות הילדים

חדשות בגובה העיניים לילדים