פרשת שבוע

החמור והאבן הטובה

לומדים אגדה מספר האגדה

אבדות ומציאות

ביחידה זו נלמד על השבת אבידה במקרא ועל אופי החברה שמצווה זו מנסה לכונן וכן על דיני אבדות ומציאות במשנה ומקומן במשפט העברי בימינו.

העסקה הוגנת

כיצד הייתם רוצים שיתייחסו אליכם כעובדים? ביחידה זו נלמד על העסקה הוגנת וכבוד לעובדים.

מַחְזוֹר הַחַקְלָאוּת וְהַחַגִּים

הקשר בין חגי ישראל והעונות החקלאיות.

פרשת שבוע בכיתה

אבגדהוזחט

אתרים ומשחקים

פרשת השבוע

מגלים ביחד את פרשת השבוע!

הלו"ז העברי

קובעים מועדים לדורות

ספר האגדה לילדים

פוגשים את נח, את חוני המעגל ועוד גיבורים מסיפורי האגדה

לך תדע

משחקים בציוני הדרך של המדינה