מולדת חברה ואזרחות

שמות

מכירים שמות שונים

כתובת מגורים

מגדירים את הכתובת - רחוב, שכונה, עיר ומדינה

לומדים את המפה - מהי מפה

ביחידה זו נלמד איך מכינים מפות, איך משתמשים בהן ואיזה מידע אפשר למצוא בהן.

קום והתהלך בארץ

מכירים אתרים בארץ ישראל

מולדת חברה ואזרחות בכיתה

בגדהוזח

אתרים ומשחקים

חדשות הילדים

חדשות בגובה העיניים לילדים

לך תדע

משחקים בציוני הדרך של המדינה

מסביב לירושלים באופנים

על הגובה

אתרי הילדים של משרדי הממשלה