מולדת חברה ואזרחות

עצמאות בגלים - מסע אל מדינה

הולכים בעקבות הרצל במסע אל מדינה

מגילת העצמאות בגובה העיניים

יחידת לימוד ייחודית שמגישה לכל ילד וילדה את המסמך המכונן של מדינת ישראל בצורה מעניינת ומובנת

אנו מכריזים בזאת

סיפורה של הכרזת העצמאות.

מלחמת ששת הימים

קוראים על מלחמת ששת הימים

מולדת חברה ואזרחות בכיתה

בגדהוזח

אתרים ומשחקים

חדשות הילדים

חדשות בגובה העיניים לילדים

לך תדע

משחקים בציוני הדרך של המדינה

מסביב לירושלים באופנים

על הגובה

אתרי הילדים של משרדי הממשלה